Bankalardan kredi çekmek demek aynı zamanda resmi evrak işlemleriyle de uğraşmak demektir. Bir bankadan kredi alınacağı zaman o kredinin türünü bilmek ve buna göre evrakları temin etmek gerekir. Her bankanın istediği kredi evrakları farklılık gösterebilir. Burada kredi alınacak olan bankaların resmi internet siteleri dikkate alınmalı veya bankaların şubelerine giderek kredi için gerekli olan evraklara göz atmak gerekmektedir. Kredi çekmek için gerekli evraklar, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi veya konut kredisine göre farklılık gösterebilir. Ancak genelde bu kredi türlerine ayrılan kredi başvuru evrakları aynıdır. Bankaların bazıları, konut kredisinde teminat isteyebilir. Bunun yanı sıra bankalar, gelir belgesi de isteyebilir. Bütün evraklar not edilmeli ve bir liste ile birlikte hareket edilmelidir. Böylece daha sonra evrak unutma durumu ile karşı karşıya kalınmaz.

Bankaların genelde sizlerden istediği evraklar şu şekildedir;

 • Örneğin bireysel ihtiyaç kredisi ve tüketici kredisi alacaksanız,
 • Başvuru Formu,
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
 • Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi,
 • Şubece istenebilecek diğer belgeler kredi için sizlerden istenebilir. Bunun yanı sıra diyelim ki eğitim kredisi alacaksınız. Bu kredi için bu evraklara ek olarak şu anda kayıtlı olunan okul belgesi ve öğrenci belgesi istenmektedir.
 • Konut kredisi alacak olan kişilerden farklı evraklar istenebilir. Örneğin şu evrakları temin etmek gerekir;
 • Başvuru Formu,
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
 • Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,
 • Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,
 • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi veya gazeteleri fotokopisi,
 • Satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi,
 • Şubece istenebilecek diğer belgelerin de kredi evrakları ile birlikte teslim edilmesi gerekir.

Genelde bankalar bu evrakları istemektedir. Taşıt kredilerinde de bu evrakların yanı sıra teminat için gerekli olan birtakım evraklar istenebilir. Bankaların resmi siteleri bu süreçte takip edilmelidir. Bankalar ile sürekli iletişim halinde olmak ve kredilerin niteliklerini bilmek bu aşamada önemlidir. Banka evrakları eksiksiz olmalıdır.